DTF on Facebook DTF on Instagram DTF on Twitter DTF on LinkedIn DTF on Youtube
Datum
Tijd 11:15 Eindtijd 11:40
Locatie online
Doelgroep Studenten
Professionals
Taal Nederlands
Contact DTW Partners
Michelle van Breugel
info@dutchtechnologyweek.com

Gratis toegang
Registreren verplicht

Het belang van techniekpromotie

Techniekpromotie op nationale èn regionale schaal!

“De noodzaak en het belang van een goed ontwikkelende technische sector voor Nederland is, mede door huidige crisis, enorm. De urgentie van de acties die daarvoor nodig zijn is alleen maar groter geworden. Er mag geen tijd meer verloren gaan”, aldus Thea Koster, voorzitter Techniekpact. Een paar weken terug deed zij dan ook de dringende oproep aan het komende kabinet om meer aandacht te hebben voor de structurele tekorten in de technische sector. Wetenschap en techniek moeten, vindt zij, in het hele onderwijs een vaste plek krijgen. Ook moet de vraag en de ontwikkelingen vanuit de sector centraal komen te staan in het technisch beroepsonderwijs.

Op regionaal niveau is een gezamenlijke aanpak van techniekpromotie van het voortgezet- en basisonderwijs met bedrijven in de regio belangrijk. “Technologie is een middel dat leidt tot een doel, de oplossing van een probleem. Juist dat willen we leerlingen laten zien met regionale bedrijven, zodat technologie tastbaar en begrijpelijk wordt“ zo geeft Lianne van den Wittenboer, projectleider Onderwijs Brainport Development, aan. Hoe wordt dit aangepakt in de Brainport regio. En welke activiteiten gericht op goede instroom naar technisch onderwijs en doorstroom naar technische bedrijven zijn succesvol?

Thea Koster (voorzitter van het Techniekpact*) en Lianne van den Wittenboer (projectleider Onderwijs, Brainport Development) gaan in deze DTW Talk met elkaar en met online deelnemers in gesprek over het blijvende en steeds groter wordende belang van technologiepromotie. Luister en praat mee. Inschrijven kan via deze link.

*Het Techniekpact is het samenwerkingsverband van alle partijen in de technische sector. Bedrijfsleven, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio en het Rijk werken daarin vanuit een gedeeld belang samen.

DTW Online Podium
Tijdens DTW wordt deze talk uitgezonden op het DTW Online Podium. Een 3D online omgeving waarin interactie met sprekers mogelijk is via een chat. Op dit Online Podium kan na afloop worden genetwerkt op het netwerkplein en wordt door sprekers of collega’s van de sprekers nog met u nagepraat. U kunt er zelf vragen stellen aan uw mededeelnemers en u kunt mededeelnemers uitnodigen voor één-op-één gesprekken. En dit in het unieke beeld van Het Klokgebouw in Eindhoven, in ‘normale’ tijden ‘the home of Dutch Technology Week’.

Terugkijken

Gerelateerde events

Onze partners