DTF on Facebook DTF on Instagram DTF on Twitter DTF on LinkedIn DTF on Youtube

Rabobank

Growing a better world together. Dat is de coöperatieve missie van de Rabobank. Samen met onze klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving én voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Dat doen we zowel internationaal, als nationaal en regionaal. Dus ook hier, in de Brainportregio. 

Brainport heeft een gigantische aantrekkingskracht op bedrijven en kenniswerkers. Dat is goed nieuws voor iedereen die hier woont en werkt. Aan de andere kant ligt er een uitdaging om ervoor te zorgen dat deze bloeiende regio ook toekomstbestendig is.
Zo moet er geïnvesteerd worden in de verdere economische groei van de Brainportregio én in een meer vitaal leefklimaat. Als betrokken lokale bank pakt Rabobank die handschoen graag op. Onlangs hebben we een zogeheten Banking for Brainport-agenda opgesteld. Daarin is vastgelegd dat we de komende jaren één miljard euro gaan investeren in deze regio. We gaan onder andere start-ups en scale-ups helpen om hun ambities waar te maken, we investeren in de verdere ontwikkeling van het leefklimaat én we ondersteunen initiatieven die eraan bijdragen dat Brainport zich verder kan ontwikkelen. Zoals Dutch Technology Festival.

Platinum Partner Dutch Technology Festival
Dutch Technology Festival heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét tech event van Nederland. Naast studenten en professionals, trekt Dutch Technology Festival ook veel jongeren en hun ouders. Zij komen hier voor het eerst in aanraking met de wondere wereld van de Nederlandse high tech sector. Tijdens deze dagen worden zij warm gemaakt voor een toekomst bij een van die honderden high tech bedrijven die ons land telt. Tijdens die vijf dagen in juni worden daarvoor de eerste zaadjes geplant.
En dat is ontzettend belangrijk. Want laat daar nou een van de grootste uitdagingen liggen voor deze regio: het vinden van voldoende vakmensen en kenniswerkers. Binnen Rabobank spreken wij overigens liever over gouden handen en gouden koppen. Het zijn uiteindelijk deze jonge mensen die bepalen hoe de Brainportregio zich de komende decennia verder ontwikkelt. Door ons als Rabobank te committeren aan Dutch Technology Festival als Premium Partner hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van Dutch Technology Festival én de verdere groei van de Brainport Regio.

Onze partners